Українська English
 
 
 
Справочник инвестора
   
 • Что такое инвестиционные фонды?
 • Индикаторы рынка и официальные курсы валют
 • Законодательство
 • Налогообложение
 • Шаблоны договоров
 • Налоговая декларация онлайн
 •    
   
   
   
   
  Смотрите также:
 • Инвестиционные фонды
 • Обратная связь
 • Запись на консультацию
 •  
   
   
   

  Налоговая декларация онлайн


  Податкова декларація про майновий стан та доходи*
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства доходів і
  зборів України
  11 грудня 2013 року № 793

  І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  Тип декларації:
  Звітний період:
  рік
  квартал1
  Звітний період, що уточнюється:
  рік
  квартал1
  Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Податкова адреса (місце проживання) платника податку:
  Область:
  Район:
  Місто (селище, село):
  Вулиця:
  Номер будинку: Корпус: Квартира:
  Поштовий індекс:
  Телефон2:
  E-mail2:
  Найменування контролюючого органу,
  до якого подається декларація:
  Резидентський статус платника податку:
  Декларація заповнена:
  Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку:
  Номер рахунку:
  Відкритий в установі банку:
  Код банку:
  МФО банку:
  * Додатки 2-7 до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.
  Ви маєте право заповнити таблицi 2-8 по необхідності
  ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ
  • Кодрядка
  • Найменування податкових зобов’язань
  • Сума нарахованого (виплаченого) доходу (грн, коп.)
  • Сума податку (грн, коп.)
   утриманого
   (сплаченого) податковим агентом
   яка підлягає сплаті платником податку самостійно
  • 01
  • Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі:
  • 01.01
  • Заробітна плата
  • 01.02
  • Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)4:
  • 01.03
  • Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (додаток 2)4
  • 01.04
  • Інвестиційний прибуток (додаток 3)4
  • 01.05
  • Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна (додаток 2)4
  • 01.06
  • Іноземні доходи (додаток 4)4
  • 01.07
  • Інші доходи
  ІІІ. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПІДПРИЄМЦЕМ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Код
   рядка
  • Найменування податкових зобов’язань
  • Сума (грн, коп.)
  • 02
  • Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності (колонка 3 розділу І додатка 5)4
  • 03
  • Розрахунки з бюджетом:
  • 03.01
  • сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 07.01 додатка 5)4
  • 03.02
  • сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (рядок 07.02 додатка 5)4
  ІV. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКА ПРОВАДИТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  • Код
   рядка
  • Найменування податкових зобов’язань
  • Сума (грн, коп.)
  • 04
  • Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження незалежної професійної діяльності
  • 05
  • Сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності
  • 06
  • Сума чистого оподатковуваного доходу (рядок 04 – рядок 05)
  • 07
  • Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету
  V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
  • Код
   рядка
  • Найменування податкових зобов’язань
  • Сума (грн, коп.)
  • 08
  • Сума загального річного оподатковуваного доходу (рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)
  • 09
  • Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб
   (рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07)
  • 10
  • Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації
  • 11
  • Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу ІV Податкового кодексу України (рядок 12 додатка 6)4
  • 12
  • Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу ІV Податкового кодексу України (колонка 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)4
  • 13
  • Розрахунки з бюджетом:
  • 13.01
  • cума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення
   (рядок 09 – рядок 10 – рядок 11 – рядок 12 – рядок 03.02))
  • 13.02
  • сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від'ємне значення
   (рядок 09 – рядок 10 – рядок 11 – рядок 12 – рядок 03.02))
  VІ. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК
  • Код
   рядка
  • Найменування податкових зобов’язань
  • Сума (грн, коп.)
  • 14
  • Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка
  • 15
  • Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка
  • 16
  • Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:
  • 16.01
  • збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
   (рядок 15 – рядок 14, якщо рядок 15 > рядка 14)
  • 16.02
  • зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
   (рядок 15 – рядок 14, якщо рядок 15 < рядка 14)
  • 17
  • Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки,
   (рядок 16.01 × 3 % або 5 %)
  • 18
  • Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України
  VІI. ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО
  • Кодрядка
  • Перелік об'єктів
  • Місцезнаходження об'єкта(країна, адреса)
  • Загальна площа (кв. м)
  • Житлова площа (кв. м)
  • 1
  • Земельні ділянки
  • 2
  • Житловий будинок
  • 3
  • Квартира
  • 4
  • Садовий (дачний) будинок
  • 5
  • Гараж
  • 6
  • Інше нерухоме майно
  VIIІ. ВІДОМОСТІ ПРО РУХОМЕ МАЙНО
  • Кодрядка
  • Перелік об'єктів
  • Марка, модель
  • Рік випуску
  • Об`ем двигуна (куб. см), потужність двигуна (кВт), довжина корпусу судна (см), максимальна злітна маса повітряного судна (кг)
  • 1
  • Автомобілі легкові
  • 2
  • Автомобілі вантажні (спеціальні)
  • 3
  • Водні транспортні засоби
  • 4
  • Повітряні судна
  • 5
  • Інші транспортні засоби
  Додаток 3 (до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи)
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Звітний період:
  рік
  Звітний період, що уточнюється:
  рік
  РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб,
  отриманих від операцій з інвестиційними активами
  І. ЗАГАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

  • з/п
  • Перелік операцій за окремими інвестиційними активами
  • Найменування і характеристика
  • Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу
  • Сума витрат на придбання інвестиційного активу
  • Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-))
  • 1
  • Цінні папери, деривативи, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів
  2 Цінні папери, деривативи, що не перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів
     
     
     
     
     
     
  • 3
  • Корпоративні права (інші, ніж цінні папери)
  • 4
  • Сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року
  • 5
  • Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду
  • 6
  • Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (рядок 4 – рядок 5)
  ІІ. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

  • з/п
  • Найменування податкових зобов’язань
  • Сума (грн, коп.)
  • 7
  • Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:
  • 8
  • утриманого (сплаченого) податковим агентом
  • 9
  • яка підлягає сплаті платником податку самостійно
  Iншi додатки (заповнювати по необхідності)
  1. Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації
  Додаток 1 (до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи)
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Звітний період:
  рік
  квартал1
  Звітний період, що уточнюється:
  рік
  квартал1
  Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації Декларація заповнена:
  Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи:
  Область:
  Район:
  Місто (селище, село):
  Вулиця:
  Номер будинку: Корпус: Квартира:
  Поштовий індекс:
  Телефон2:
  E-mail2:
  Податкова адреса (місцезнаходження) юридичної особи:
  Область:
  Район:
  Місто (селище, село):
  Вулиця:
  Номер будинку: Корпус: Квартира:
  Поштовий індекс:
  Телефон2:
  E-mail2:
  Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.
  iнiцiали та прiзвище
  • 1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
  • 2 Заповнюється за бажанням платника податку.
  2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну)
  об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)
  та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна
  Додаток 2 (до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи)
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Звітний період:
  рік
  квартал1
  Звітний період, що уточнюється:
  рік
  квартал1
  РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна
  • з/п
  • Перелік об'єктів
  • Найменування і характеристика
  • Операції продажу
   (обміну)
   сума доходу (грн, коп.) сума податку (грн, коп.)
  • Оренда (суборенда), житловий найм (піднайм)
   сума доходу (грн, коп.) сума податку (грн, коп.)
  • Спадщина чи дарування
   вартість майна (грн, коп.) успадкованого подарованого сума податку (грн, коп.)
  • 01
  • Об'єкти нерухомого майна (вказуються місцезнаходження, площа)
  • 02
  • Об'єкти рухомого майна
  • 03
  • Об'єкти комерційної власності
  • 04
  • Сума страхового відшкодування
  • 05
  • Готівка або кошти, що зберігаються на рахунках, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах
  • 06
  • Загальна сума отриманих доходів
  • 07
  • Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:
  • 08
  • утриманого (сплаченого) податковим агентом
  • 09
  • яка підлягає сплаті платником податку самостійно
  Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.
  iнiцiали та прiзвище
  • 1 Набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
  4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб,отриманих з джерел за межами України
  Додаток 4 (до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи)
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Звітний період:
  рік
  квартал1
  Звітний період, що уточнюється:
  рік
  квартал1
  РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України
  • Дата отримання доходу
  • Назва країни
  • Розмір доходу
   в іноземній валюті (вказується назва валюти) перерахованого у гривні з копійками
  • Сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні
   в іноземній валюті (вказується назва валюти) перерахованого у гривні з копійками
  • Сума податку, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу ІV Податкового кодексу України (грн, коп.)
  • Усього:
  Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.
  iнiцiали та прiзвище
  • 1 Набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
  5. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою -
  підприємцем від провадження господарської діяльності
  Додаток 5 (до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи)
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Звітний період:
  рік
  квартал1
  Звітний період, що уточнюється:
  рік
  квартал1
  РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності

  • з/п
  • Назва і код виду економічної
   діяльності згідно з КВЕД, за
   здійснення якого одержано дохід
  • Сума одержаного доходу (грн, коп.)
  • Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн, коп.), в тому числі
   • вартість придбаних товарно- матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції
   • витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату
   • інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг
  • Сума чистого оподатковува-ного доходу (колонка 3 – колонка 4 – колонка 5 – колонка 6) (грн, коп.)
  • Усього:
  • Код рядка
  • ІІ. Розрахунок податкових зобов'язань
  • Сума (грн, коп.)
  • 01
  • Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (колонка 7 / кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)
  • 02
  • Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (позитивний результат різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня)
  • 03
  • Сума податку на доходи фізичних осіб ((15% × (рядок 01 – рядок 02) + 17% × рядок 02) × кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)
  • 04
  • Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду
  • 05
  • Сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (позитивне значення (рядок 03 – рядок 04))
  • 06
  • Сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного (податкового) періоду
  • 07
  • Розрахунки з бюджетом:
  • 07.01
  • сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 05 – рядок 06))
  • 07.02
  • сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від'ємне значення (рядок 05 – рядок 06))
  • 08
  • Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 03 × 25%)
  Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.
  iнiцiали та прiзвище
  • 1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
  6. Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу ІV Податкового
  кодексу України
  Додаток 6 (до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи)
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Звітний період:
  рік
  квартал1
  Звітний період, що уточнюється:
  рік
  квартал1
  ПЕРЕЛІК сум витрат, що включаються до складу податкової знижки
  згідно із статтею 166 розділу ІV Податкового кодексу України
  • Код рядка
  • Перелік витрат, фактично понесених платником податку
   протягом звітного (податкового) періоду
  • Реквізити документів,
   які підтверджують
   витрати
  • Сума (грн, коп.)
  • 1
  • Частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 розділу ІV Податкового кодексу України
  • 2
  • Сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року
  • 3
  • Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу ІV Податкового кодексу України, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року
  • 4*
  • Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також сума коштів, сплачених платником податку, визнаним в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, крім:
   а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов'язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань; б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування); г) операцій із зміни статі; ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування); д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності; е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України
  • 5
  • Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
   а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу ІV Податкового кодексу України; б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу ІV Податкового кодексу України, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї
  • 6
  • Сума витрат платника податку на:
   оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік; оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита
  • 7
  • Сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива
  • 8
  • Сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним
  • 9
  • Усього витрат (сума рядків 01-08)
  • 10
  • Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу ІV Податкового кодексу України
  • 11
  • Сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10)
  • 12
  • Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (колонка 4 рядка 01.01 декларації – (рядок 10 – рядок 11) × на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу ІV Податкового кодексу України)
  Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.
  iнiцiали та прiзвище
  • 1 Набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
  7. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України
  Додаток 7 (до розділу ІІ податкової декларації про майновий стан і доходи)
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
  *реєстраційний номер
  *серія та номер паспорта
  Звітний період:
  рік
  квартал1
  Звітний період, що уточнюється:
  рік
  квартал1
  РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб
  згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176
  розділу IV Податкового кодексу України
  • Код рядка
  • РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  • Сума (грн, коп.)
  • 1
  • Сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами
  • 2
  • Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг)
  • 3
  • Сума податкової соціальної пільги за її наявності
  • 4
  • Сума податку на доходи фізичних осіб, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року
  • 5
  • База оподаткування, що оподатковується:
  • 5.1
  • за ставкою 15 % (рядок 01 – рядок 02 – рядок 03, але не більше 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року)
  • 5.2
  • за ставкою 17 % (позитивне значення (рядок 01 – рядок 02 – рядок 03 – 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року))
  • 6
  • Сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно
  • 6.1
  • за ставкою 15 % (рядок 05.01 * 15 %)
  • 6.2
  • за ставкою 17 % (рядок 05.02 * 17 %)
  • 7
  • Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету1 (позитивне значення (рядок 06 – рядок 04))
  Інформація, наведена в додатку до декларації, є достовірною.
  iнiцiали та прiзвище
  • 1 Значення рядка 07 додатка 7 до декларації відображається в колонці 5 рядка 01.01 розділу ІІ декларації.
  Дата подання декларації:
    .     .  
  До декларації додаються (потрібне позначити): додатки до декларації:
  Доповнення до декларації (заповнюється і подається платником податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на аркушах.
  Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною. Фізична особа - платник податку або уповноважена особа:
  iнiцiали та прiзвище
 • 1) Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
 • 2) Заповнюється за бажанням платника податку.
 • 3) У разі якщо декларація заповнюється і подається уповноваженою на це особою, разом з декларацією заповнюється і подається додаток 1 до декларації.
 • 4) У разі отримання таких доходів та/або використання права на податкову знижку разом з декларацією заповнюються і подаються відповідні додатки до декларації.
 • Будь ласка, виберіть формат, в якому Вам необхідний документ.
  Показати всю декларацію
   

   

   
   
    © OTP Pension, 2008-2020. Все права защищены. Система Orphus